Förändringsgruppen

Jörgen Billström, grundare och initiativtagare frågade om jag kunde göra en logotyp, som skulle signalera förändring och samtidigt dofta trygghet. Den mörkblå färgen står för förtroende och trygghet. Initialerna ”G”och ”F” bygger på varandras form och samarbetar för att liknas med det som Förändringsgruppen arbetar med; förändring som bygger på samarbete i gruppen.