Accelerator Tours and Meettings

Accelerator förenar entreprenörer och nya marknader, de arrangerar resor för att dessa grupper kan träffas på ett enkelt men förväntansfullt sätt. Nya innovationer som träffa intressenter och finansiärer.

Logotypen är en drömsk bild av resan som tar oss till nya världar utan gränser. Så som vi var när vi var barn.