Soft Ekonomi & Management

Grundare och VD: Sofia Immo

Med detta projekt börja vi med att alla medarbetare fick berätta, en och en, om sin bild av Soft Ekonomi med hjälp av Brand Pic sedan var det Sofias tur att berätta om hennes vision och framtids bild av företaget. Utifrån allas bild av företaget och Sofias framtidsvision enades vi om fyra ord som skall bli den visuella bilden av företaget och den som visas utåt med brevpapper, fakturor visitkort, hemsida mm

Logotypen är en personlig och opretentiös bild av ett företag som är lyhörda för sina kunders önskemål och egenheter. Den mjuka formerna skall vara kontrats till en ganska strikt och rakt affärskultur.