LOGOTYP ANYONE?

Varumärket är det viktigaste ett företag har, det behöver vårdas och skötas och i vissa fall uppgraderas.

I varumärket ingår både hårda och mjuka värden, så som bemötande, produkter, kataloger, hemsida, sociala medier, banners, annonser, företagsbilar, grafisk profil osv däribland logotypen som är den absolut viktigaste delen utåt, om du frågar mig.

Att utformar logotyper och grafiska profiler är en resa. Jag har en process i tre steg för att ta fram en logga.

  • Vi börjar med en workshop, med hjälp av en bildkortlek tar vi fram några värdeord som ligger till grund för logga och även till grund för resten av företagets marknadsföringen.
  • Sedan några handskisser på papper för att få fram den grafiska idén.
  • Där på väljs en eller två av skisserna som blir en skarp logga som kan användas där loggor används. I färg, svart och i vitt samt för tryck och digitalt.

Därpå kan vi utveckla ett grafisk profilprogram, med några kompletterande färger och typsnitt, kanske ett mönster, ett bildmaner, tonalitet mm, om så önskas.

Loggo Skisser

LOGOTYP ANYONE?

Varumärket är det viktigaste ett företag har. Det behöver vårdas och skötas och i vissa fall uppgraderas.

I varumärket ingår både hårda och mjuka värden, så som bemötande, produkter, kataloger, hemsida, sociala medier, grafisk profil osv däribland logotypen som är den absolut viktigaste delen utåt, om du frågar mig.

Att utformar logotyper och grafiska profiler är en resa. Jag har en process i tre steg för att ta fram en logga.

  • Första ett möte och med hjälp av en bildkortlek tar vi fram några värdeord som ligger till grund för logga.
  • Sedan några handskisser på papper för att få fram den grafiska idén.
  • Där på väljs en av skisserna som blir en skarp logga som kan användas där loggor används. I färg, svart och i vitt samt för tryck och på nätet.

Därpå kan vi utveckla ett grafisk profilprogram, med några kompletterande färger och typsnitt, kanske ett mönster, ett bildmaner mm, om så önskas.

workshop
LoggoSkiss
BUC_mockup

Några logotyper jag har jobbat fram

thehumancontract

The Human Contract

Uppdraggivare: Maria Dolores

Verksamhet: Maria vill skapa en mer humanare värld.

Ide till logotypen: Cirklarna skall föreställa människor stor som små som bildar en jordglob, som bildar en rörelse, en boll som kommer rulla snabbare och snabbare och blir större...

Logotyp

Byggbranschens Utbildningscenter

Uppdraggivare: Sverigesbyggindustrier tillsamans med Marianne Engblom.

Verksamhet: Det är Sveriges Byggindustriers Entreprenörsskolan och Stockholms Byggmästareförenings kursverksamhet som går samman till BUC.

Ide till logotypen: Jag ville bygga en logga med böcker, som stå som symbol för utbildning och lärandet, gjorde fler skisser på böcker som blev bokstäver och städer som till slut blev ett bostadshus, en bok och ett B på samma gång.

Jurist Visby

Uppdraggivare: Catharina Sojde VD

Verksamhet: Juridik inom Kulturhistoria.

Ide till logotypen: Catharina har arbetat som chefsjurist inom staten sedan 2001. Våren 2020 bestämde sig för att starta egen juristfirma och sade upp sig. En logga och en hemsida behövdes ta fram för att se representativ och skapa förtroende, först utforma en logga som skulle var enkel, tydlig och tidlös och där efter en enkel hemsida.

AZP

Uppdraggivare: Jonas Venström VD

Verksamhet: Consultverksamhet

Ide till logotypen: Geonom Peter Evers fick vi kontakt med varandra, först att utforma en logga som skulle var enkel, tydlig och relevant till Amazing People, och där efter en grafisk manual och hemsida.

Logotyp Nybroplansexpress

Uppdraggivare: Hjalmar Bengtsson Raymond VD

Verksamhet: Säljer och laverar gasol i hela stor Stockholm

Ide till logotypen: Min vän Hjalmar bad om en ny logga och han fick ett helt grafiskt koncept, som vi har använt i gerilla marknadsföring, stor tavlor, digital marknadsföring och vanlig traditionell annonsring. En kul resa som ofta är snabb och slagkraftig.

Herb Hub

Uppdraggivare: Lena Hellman grundare och VD

Verksamhet: Säljer hårvård produkter och växtbaserade hårfärger mm

Ide till logotypen: Efter en workshop och en massa funderingar, diskussioner och tester kom vi fram till denna logga; Med hjälp av naturen stärks håret som växer upp starkare från en hårsäck.

KARF

Uppdraggivare: Azadeh Iranpour, orförande i KARF

Verksamhet: Kontroll­ansvarigas Riks­förening

Ide till logotypen: KARF ville göra om hela sig grafiska utseende. Först tog vi fram 4 värdeord som vi vill signalera, som vi sedan byggde loggan och en hemsida utifrån mm.

ArkHem

Ark Hem

Uppdraggivare: Anders Frelin arkitekt på Ark Hem.

Verksamhet: Ritar och bygger hus.

Ide till logotypen: Som arkitekt tänker Anders mycket på omgivningen där byggnaden skall stå, så det blev utrymmet runtomkring loggan som blev intressant och taket på ett hus med en tydlig riktning vem som byggt detta. Enkel att använda bla. på bilar som var den primära användningen av loggan.

Loggo ROKS-35

ROKS 35 år, Jubileumslogga

Uppdraggivare: Riksorg. För Kvinnojourer & Tjejjourer i Sverige, fyller 35 år, tillsammans med Marianne Engblom.

Verksamhet: Hjälper utsatta kvinnor.

Ide till logotypen: Jag utgick från att ROKS logga skulle kännas igen på något sätt vilket det gör i form av kvinnosymbolen som jag var tvungen att vida några grader för att få den att funka med nedre delarna av 3:an och 5:an så det blev 35 med några kompletterande sträck.

Balkong Förlag

Balkong Förlag

Uppdraggivare: Conny Larsson och Yvonne Linder

Verksamhet: Ett oberoende förlag som startade 2006.

Ide till logotypen: Loggan är tre saker i ett, som ett Kinder ägg: en balkong, böcker och ett B. Enkelt att använda och tydligt koppling till böcker som passar bra till förlagets bokryggar mm.

 

Se fler loggor på mitt Instagram konto: