LOGOTYP ANYONE?

Varumärket är det viktigaste ett företag har. Det behöver vårdas och skötas och i vissa fall uppgraderas.

I varumärket ingår både hårda och mjuka värden, så som bemötande, produkter, kataloger, hemsida, sociala medier, grafisk profil osv däribland logotypen som är den absolut viktigaste delen utåt, om du frågar mig.

Jag utformar logotyper och grafiska profiler. Jag har en process i tre steg för att ta fram en logga, första ett möte och med hjälp av en bildkortlek tar vi fram några värdeord som ligger till grund för loggan, sedan några handskisser på papper för att få fram den grafiska idén, där på väljs en av skisserna som blir en skarp logga som kan användas där loggor används. I färg, svart och i vitt samt för tryck och på nätet.

Därpå kan vi utveckla ett grafisk profilprogram, med några kompletterande färger och typsnitt, kanske ett mönster, ett bildmaner mm, om så önskas.

Loggo Skisser

LOGOTYP ANYONE?

Varumärket är det viktigaste ett företag har. Det behöver vårdas och skötas och i vissa fall uppgraderas.

I varumärket ingår både hårda och mjuka värden, så som bemötande, produkter, kataloger, hemsida, sociala medier, grafisk profil osv däribland logotypen som är den absolut viktigaste delen utåt, om du frågar mig.

Jag utformar logotyper och grafiska profiler. Jag har en process i tre steg för att ta fram en logga, första ett möte och med hjälp av en bildkortlek tar vi fram några värdeord som ligger till grund för loggan, sedan några handskisser på papper för att få fram den grafiska idén, där på väljs en av skisserna som blir en skarp logga som kan användas där loggor används. I färg, svart och i vitt samt för tryck och på nätet.

Därpå kan vi utveckla ett grafisk profilprogram, med några kompletterande färger och typsnitt, kanske ett mönster, ett bildmaner mm, om så önskas.

workshop
LoggoSkiss
BUC_mockup

Några logotyper jag har jobbat fram

Logotyp

Byggbranschens Utbildningscenter

Uppdraggivare: Sverigesbyggindustrier tillsamans med Marianne Engblom.

Verksamhet: Det är Sveriges Byggindustriers Entreprenörsskolan och Stockholms Byggmästareförenings kursverksamhet som går samman till BUC.

Ide till logotypen: Jag ville bygga en logga med böcker, som stå som symbol för utbildning och lärandet, gjorde fler skisser på böcker som blev bokstäver och städer som till slut blev ett bostadshus, en bok och ett B på samma gång.

Logotyp Nybroplansexpress

Uppdraggivare: Hjalmar Bengtsson Raymond VD

Verksamhet: Säljer och laverar gasol i hela stor Stockholm

Ide till logotypen: Min vän Hjalmar bad om en ny logga och han fick ett helt grafiskt koncept, som vi har använt i gerilla marknadsföring, stor tavlor, digital marknadsföring och vanlig traditionell annonsring. En kul resa som ofta är snabb och slagkraftig.

ArkHem

Ark Hem

Uppdraggivare: Anders Frelin arkitekt på Ark Hem.

Verksamhet: Ritar och bygger hus.

Ide till logotypen: Som arkitekt tänker Anders mycket på omgivningen där byggnaden skall stå, så det blev utrymmet runtomkring loggan som blev intressant och taket på ett hus med en tydlig riktning vem som byggt detta. Enkel att använda bla. på bilar som var den primära användningen av loggan.

Loggo ROKS-35

ROKS 35 år, Jubileumslogga

Uppdraggivare: Riksorg. För Kvinnojourer & Tjejjourer i Sverige, fyller 35 år, tillsammans med Marianne Engblom.

Verksamhet: Hjälper utsatta kvinnor.

Ide till logotypen: Jag utgick från att ROKS logga skulle kännas igen på något sätt vilket det gör i form av kvinnosymbolen som jag var tvungen att vida några grader för att få den att funka med nedre delarna av 3:an och 5:an så det blev 35 med några kompletterande sträck.

Balkong Förlag

Balkong Förlag

Uppdraggivare: Conny Larsson och Yvonne Linder

Verksamhet: Ett oberoende förlag som startade 2006.

Ide till logotypen: Loggan är som ett Kinder ägg, en balkong av två böcker på varandra som bildar ett B, enkelt och tydligt som passar bra på bokryggen bland annat.

 

Se fler loggor på mitt Instagram konto: