Varför en logotyp?

För att stärka företagets identitet och att lättare känna igen företagets produkten eller tjänsten, är primära uppgiften en företagslogga har, vem är avsändaren av löftet eller reklamen. Företag bygger upp värden som man vill att loggan skall symbolisera och särskiljas från konkurrenter.

Att märka varor har man gjort länge. Flaggor för att visa vilket land man tillhör och representanter. Mynt stämplades, sedlar märkte och soldater pryddes. Nu öronmärker man djur, förr brännmärktes boskap med ett märke, en symbol som alla kunde uppfatta även de som inte kunde läsa, vildhästar som inte var “märkta” kallades för “nonbrand”.

Varumärke
Varumärket är det viktigaste ett företag har. Det behöver vårdas, skötas och i mellan åt uppgraderas. I varumärket ingår både hårda och mjuka värden, så som bemötande, kataloger, hemsida, sociala medier, reklam, produkter, grafisk profil och logotypen som är den viktigaste delen av varumärket, om du frågar mig.

Logotomi
Anatomi av logotyper. Loggtyper är formade för att vara direkta, lätta att förstå, enkla i sin utformning och minnesvärd. En logotyps anatomi är mer involverad än man först tror. Alla som vill ha en effektiv logotyp bör känna till de sju design principerna för en logotyps uppbyggnad och utformning som kan leda till ett framgångsrikt varumärke tillsammans med några till faktorer:

”Ett framgångsrikt varumärke är en som, skapar äkta lojalitet och tillgivenhet eftersom det ger en nivå av kvalitet, förtroende, bekvämlighet, säkerhet och lockelse som kunderna är villiga att betala mer för.”

En logotyps sju design principer:

  • Unik: Specifika för verksamheten och originell i utformningen.
  • Tydlig: Lätta och snabbt att uppfatta.
  • Anpassningsbar: Användningen av designen skall fungera i både stort som smått.
  • Minnesvärd Man skall komihåg loggan.
  • Universell: Lätt att förstå, oavsett erfarenhet, kunskap eller språkkunskaper.
  • Tidlös: Logotypen skall kunna användas lång tid framöver.
  • Enkel: Inte svår eller tillkrånglad.

En process i 3 spännande steg till en unik företags logotyp

Att utformar logotyper och den grafiska profiler är en resa. Jag har en process i tre steg för att ta fram en logotyp.

  • Vi börjar med en workshop, med hjälp av en bildkortlek tar vi fram 3-4 värdeord på ett lättsamt sätt, som ligger till grund för utformningen av logotypen, som även kan användas till företagets eller organisationens övriga marknadsföringen.
  • Jag ritar några handskisser på papper för att hitta fram till den grafiska idén till logotypen.
  • Där på väljer vi en eller två av skisserna som blir till slut en skarp logga som kan användas där loggor används. Logotypen levereras oftast i färg, svart och i vitt samt alltid för tryck och digitalt användning.

Sen kan vi utveckla en grafisk profil

Med några kompletterande färger och typsnitt, kanske ett mönster, ett bildmaner mm, om så önskas. Sen kan vi börja skapa varumärkesbyggande produkter lättare och snabbare.


Vamlingbo Kammarmusikfestival

Uppdraggivare: Carolina Åberg/Verksamhetsledare med mera.
Verksamhet: En av sommar Sudretas högklassiska musikupplevelser.
Ide till logotypen: Inspirerad av Vamlingbos kyrkas altarfönster.


Dansalliansen

Uppdraggivare: Lisa Poska, VD/Verksamhetsledare
Verksamhet: Dansalliansen erbjuder en unik anställningsform för yrkesverksamma frilansande dansare. Genom att även erbjuda kompetensutveckling och förmedlande möten i samarbete med områdets aktörer bidrar Dansalliansen till att stärka dansen i Sverige
Ide till logotypen: Rörelse och möten.


happyBook

Happy Book

Uppdraggivare: Maria Svedberg
Verksamhet: Bokformgivare och redaktör för en herrans massa färgstarka fina böcker.
Ide till logotypen: Försökte hitta glada böcker som speglar namnet och verksamheten.


Logotyp
Logotyp

Carma, Stockholm


Uppdraggivare: Maria och Karl Hultman, båtägare.
Verksamhet: En klimat smart båt i fler avseenden. Som snart seglar runt världen.
Ide till logotypen: En morfning av en våg och det japansk inspirerad zencirkeln för att symbolisera det klimatsmarta med båten och friheten att segla.


BUA_godkand

Byggbranschens arrangörsutbildning


Uppdraggivare: Ett samarbete med Marianne Engblom och Byggbranschens UtbildningsCenter
Verksamhet: Samlar alla seriösa utbildningsarrangörer och instruktörer under ett och samma kvalitetssäkrade tak.
Ide till logotypen: En logga som även kan användas som kvalitets stämpel. Finns med och utan den undre texten “Godkänd arrangör”.


Master-Course

Master Course


Uppdraggivare: Ewa Wigenheim, VD.
Verksamhet: Webbkurser i att skapa webbkurser.
Ide till logotypen: En enkel och exklusiv premium känsla.


https://lakarhus.se/

Boëthius Läkarhus


Uppdraggivare: Victoria Boëthius, VD.
Verksamhet: Hälsoundersökning för privat personer och företag.
Ide till logotypen: En fusion av B och ë som gör namnet och loggan originell.


THC

The Human Contract


Uppdraggivare: Maria Dolores Ehrling, Grundare.
Verksamhet: Maria vill skapa en humanare värld.
Ide till logotypen: Cirklarna i olika storlek och färger som bildar människor som bildar en jordglob, som bildar något större tillsammans en humanare värld.


CatarinaSojde2

Juristfirman Catharina Sojde


Uppdraggivare: Catharina Sojde, VD.
Verksamhet: Juridik inom Kulturhistoria.
Ide till logotypen: Catharina har arbetat som chefsjurist inom staten sedan 2001. Våren 2020 bestämde sig för att starta egen juristfirma och sade upp sig. En logga och en hemsida behövdes, för att se representativ och skapa förtroende, logga skulle var enkel, tydlig och tidlös i en värld som är krånglig och svår att förstå, där efter en enkel och ren hemsida.


AZP

Amazing People Consultiong


Uppdraggivare: Jonas Venström, VD.
Verksamhet: Konsultverksamhet.
Ide till logotypen: Genom Peter Evers fick vi kontakt med varandra, först att utforma en logga som skulle var enkel, tydlig och relevant till Amazing People utan krusiduller och där efter en grafisk manual och färgstark hemsida.


BUC_symbol_black

Byggbranschens UtbildningsCenter


Uppdraggivare: Sveriges Byggindustrier tillsammans med Marianne Engblom.
Verksamhet: Det är Sveriges Byggindustriers Entreprenörsskolan och Stockholms Byggmästare förenings kursverksamhet som går samman till BUC.
Ide till logotypen: Jag ville bygga en logga med böcker, som stå som symbol för utbildning och lärandet, gjorde fler skisser på böcker som blev bokstäver och städer som till slut blev ett bostadshus, en bok och ett B på samma gång.


Balkong förlag


Uppdraggivare: Conny Larsson och Yvonne Linder, grundare.
Verksamhet: Ett oberoende förlag som startade 2006 som ger ut allmän litteratur och främst illustrerade fack böcker inom olika ämnesområden. Se mer på www.balkongforlag.se
Ide till logotypen: Två böcker på varandra bildar ett B och en stiliserad balkong.