Skyltprogram och siffror

Ett kul samarbete med arkitekten Ulrik Blomquist, där siffror på parkeringsplatserna och husnummer skulle kopplas samman till Djursholms Husläkarmottagning på Gudmundvägen, på en tre meter hög mur hamnade hussiffran 9, en fin inramning av den nya entréplatsen och en välkomnande ankomst till husläkarmottagningen, tack vare Ulrik Blomqvist fina arkitektur. Skyltprogram är ett led att stärka varumärket med typografi, färg och form. I detta fall ihop läkarmottagningen med parkeringsplatsen med unika siffror på parkeringsplatserna och husfasaden.
Fotograf: Åke Gunnarsson/VUE

Skyltprogram på fasaden

Skyltprogram

Slutlig husfasaden